ARSI KEVA

PETE LANKUTTAA, 2015

photograph / valokuva

DESCRIPTION:


1. A full shot of a stone monument and a human figure. The landscape surrounding the monument can roughly be divided into four horizontal image surfaces starting from the top: a blue sky with white clouds, a chain of mountains, a grayish part with water (a river or a lake) and a rocky and grassy foreground on top of wich the monument is build. The stone or concrete monument is situated right in the middle of the image. The monument consists of two parts; a broader platform like part on top wich there is a smiller square like block pointing up. There is a small green boxt on top of the platform part, leaning against the slimmer block. The human is blanking horizontally on top of the smiller part of the monument, laying on their belly, arms reaching a little upwards to the left and feet pointing little downwards to the right. The human is wearing a jacket with a hood, black trousers, white tennis socks and sneakers. It is a bright and sunny day.

KUVAUS:


1. Kokokuva kivimoumentista ja ihmisestä. Monumenttia ympäröivä maisema voidaan jakaa neljään horisontaaliseen kuvapintaan ylhäältä alaspäin: sininen taivas, jossa on muutama pilvi, vuoristo, harmaa vesi (järvi tai meri) ja kuvan edustalla oleva kivinen ja heinikkoinen maasto, jonka päälle monumentti on rakennettu. Kivi- tai betonimoumentti on sijoitettu keskelle kuvaa. Monumentti koostuu kahdesta osasta: leveämmästä alaosasta, joka toimii jalustana korkeammalle ja kapeammalle yläosalle, joka osoittaa ylös päin. Leveämmän osan päällä on pieni vihreä laatikko, joka nojaa monumentin kapeampaan osaan. Ihminen lankuttaa mahallaan monumentin huipun päällä. Ihmisen kädet osoittavat yläviistoon vasemmalle ja jalat hieman alaviistoon oikealle. Ihmisellä on päällään hupullinen takki, mustat housut, valkoiset tennissukat ja lenkkitossut. Ilma on aurinkoinen ja kirkas.